K a m e r a i n s t ä l l n i n g a r !

Tog ett kort och gjort en liten förklaring på vad det är ni ser i en kamera och vad de betyder.
  
Det här med kamerainställningar kan vara en liten djungel ibland om man inte vet vad som betyder vad på kameran. Tänkte skriva ett inlägg för er, vet inte om någon av er är intresserad men det kanske finns nån som läser här som också är lite intresserad av foto. Vill bara poängtera att jag verkligen inte är en expert-som ni givetvis ser på mina kort, utan bara tycker det är så fruktansvärt roligt. Om man fotar på Auto utnyttjar man inte kameran fullt ut. Kolla bara på kortet nedan vilken skillnad det kan bli med kort eller lång slutartid, så blir det inte med Auto-inställningen. Jag fotar med M (Manuellt) Då får du välja alla inställningar helt själv, bländare- slutartid- iso (det kan iofs bli huuuuur som hellst! Men bara öva, öva, testa, testa). Man får ställa in de inställningarna för varje kort- för om man bara vänder på sig så kan ljuset vara helt annorlunda och kortet kan bli för överexponerad (för ljus) eller för underexponerad (för mörk). 
 
PROGRAMINSTÄLLNINGAR:
 
M         - Manuell. Du bestämmer alla inställningar.
P         - Automatik. Kameran bestämmer inställningarna, såsom bländare och slutartid. Lite bättre än full    
             automatik. För här kan du ändra några inställningar själv, såsom Iso, vitbalans och
             exponeringskompensation.
AV      - Bländarprioritet. Du bestämmer bländare och iso - kameran väljer slutartid. Du kan också
             justera vitbalans och exponeringskompensation. Välj det här läget om du vill kontrollera skärpedjupet,
             tex. vid porträtt och landskapsfotografering.
TV      - Slutarprioritet. Du väljer slutartid och iso - kameran väljer bländare. Du kan också justera iso,
             vitbalans och exponeringskompensation. Välj det här läget om du vill kontrollera slutartiden, tex. vid
             fotografering av sport, vatten eller annat som är i rörelse.
B        - Bulb. Här bestämmer du själv hur länge kameran skall exponera. Här kan man fånga motiv som ingen
            av de andra programmen/funktionerna klarar. Bara med denna man kan fånga (bra) stjärnornas rörelse
            över himlen eller exponera flera blixtnedslag i samma bild.
 
SLUTARTID (exponeringstid): 
 

 
Slutartid reglerar ljuset. Det är den tid som slutaren hålls öppen i kameran, dvs hur mycket ljus som kommer in. Tiden mellan öppning och stängning av slutaren är själva slutartiden. Slutartiden mäts av sekunder och delar av sekunder. Desto längre slutartid du väljer, desto mer ljus kommer in i kameran - och tvärt om. Här måste man även anpassa både iso och bländaren för att få en bra bild- räcker inte att bara ändra slutartiden.
 
Kort Slutartid: 
Som ni ser på kortet längst upp till Vänster är det kort slutartid. Bilden blir "fryst". Om du ställer in en kort slutartid, tex 1/8000, Då är kameran öppen i en åttatusendels sekund och registrerar då motivet i samma, 8000-dels sekund. När man då fotograferar tex rinnande vatten som ovan ser det ut som om vattnet blir fryst och står still i rörelsen. Du ser alltså vad som hände den åttatusendelssekunden.
 
Lång Slutartid:
Om du istället tar och väljer en lång slutartid (ex. "6 = 6 sek) kan bilden bli som längst upp till höger. Den registrerar allt som händer framför i just de sekundrarna du har ställt in. Det kan ge drömmande/rörlig bild. Men blir slutartiden för lång kan det vara svårt att hålla kameran tillräckligt stilla för att få en skarp bild, blir lätt oskärpa- använd stativ! Man ska försöka få en slutartid som inte är långsammare än 1/60 sekund utan stativ, speciellt vid kvällsfotografering och inomhusfotografering. 
 
BLÄNDARE (med ett F framför):
 
Dålig förklaringsbild, men hoppas ni förstår skillnaden.
 
Bländaren reglerar ljuset. För att ljuset skall kunna komma till sensorn så måste det finnas en öppning. Den öppningen finns i objektivet, kamerans öga. Bländaren bestämmer hur stor öppningen i objektivet är - Hur mycket eller lite ljus som släpps in åt gången.
 
Bländaren reglarar också skärpedjupet. Dvs hur stort område i bilden som är skarp. Ett kort skärpedjup gör bara en liten yta i bilden skarp, tex ett öga, medan resten får en fin för-och bakgrundsoskärpa (Lågt bländarvärde). Den bestämmer också om hela bilden skall vara i fokus. Ibland vill man ha skärpa rakt igenom hela bilden, ända från förgrunden till bakgrunden. Det kan exempelvis handla om en landskapsbild där man vill framhäva hela vyn, detta är långt skärpedjup (högt bländarvärde).
 
ISO- International Organiztion for Standardization:
 
 
Som både Slutartid och Bländare så reglerar ISO också ljuset. Det är sensorns känslighet för ljus som påverkas av ISO. Ju högre ISO-tal du har-  desto ljusare bild! Men också högre känslighet för brus. Sensorn behöver inte få lika mycket ljus på ett högre ISO tal som på ett mindre värde. Tex. Har du kameran inställd på ISO 400 behöver den bara ta in hälften så mycket ljus, med hjälp av slutartiden och bländaren, som när den är inställd på ISO 200 - för att få samma resultat! Ett måste i mörk omgivning. Men som jag skrev över - ju högre ISO- tal du har desto mer känslighet för brus- korniga bilder. Detta kan vara ett stort bekymmer på vissa bilder, men åt andra bilder kan det även ge karaktär. 
 
VITBALANS- färgtemperatur:
 
 Kallt eller varmt ljus.

Vitbalansen ställer in temeraturen i ljuset. Allt ljus har olika temperatur beroende på vilket väder det är ute, tid på dygnet och ljuskällan. Det kan vara varmt ljus eller kallt ljus (åt gult eller åt blå hållet). Man kan själv välja vilken temperatur man vill att bilden ska få. 

Automatisk vitbalans (AWB). Kameran försöker själv balansera temperaturen efter situationen.
Valbara ljuslägen. Om du går in AWB kan du välja olika alternativ som är anpassade efter olika sorters ljusförhållanden. Tex, moln för fotografering i molnigt väder, skugga för skuggiga områden, glödlampa för foto inomhus i lamsken osv. Bara välja en efter omgivning och tyckemål.
Manuell vitbalans. Om du vill ha full kontroll och bestämma helt själv utan förinvalda förslag.
 
SAMMANFATTNING:
 
Det finns alltså massa olika inställningar för att få olika resultat på bilderna. Det är bara testa och öva. Ovan var bara några få enkla men grundläggande funktioner. Jag brukar alltid fota i RAW-format + JPG (högsta kvallitén). Om man fotar i RAW - då MÅSTE man öppna det i en bildredigeringsprogram, annars får du inte upp filen. Men där har du ännu mer möjligheter för efterbehandling, tex ändra vitbalansen enkelt i efterhand om du nu valde fel (kallt eller varmt ljus). Men det är inte alltid man har den tillgången / orken, utan bara vill lägga över bilderna till datorn och dela vidare bilden fort och enkelt. Därför fotar jag i JPG med. Men alltid i den högsta kvallitén så du får så bra kvallité på bilderna som möjligt. Sen på bilden längst upp ser du att du kan ändra bl.a. funktionen där du kan ändra om du fotograferar landskap, porträtt eller vill ha svartvitt enkelt. Även om du vill ta en bild åt gången eller flera efter varandra- serietagning, eller använder fjärrutlösare. Hoppas ni tycker att det var lite roligt att läsa detta och att ni fick lite bättre förklaring om hur man använder en systemkamera om ni nu inte visste dess funktioner. Man får såå mycket mer ut av ett kort om man inte fotar med auto, utan kan ändra olika inställningar/ funktioner själv. Så bara öva och testa!
 
 
 Tidigare inlägg